English

 
Inredningen har varit mitt kall så länge jag kan minnas. Som 13-åring praktiserade jag på arkitektkontor hemma i Piteå och när Ikeas utskickade headhuntare lockade med jobb, blev Stockholm mitt hem.

Året var 1990 och jag var 20 år fyllda. Hos Ikea ritade jag interiörer på varuhusen i Stockholm och London, och lärde mig från grunden konsten att koordinera och ställa samman möbler och ting till en lockande helhet.

Därefter följde en tid som säljare på NK Inredning och som inredare och dekoratör hos Anagram, under några år i slutet av 1990-talet en stor och experimentell inredningsbutik i centrala Stockholm.

1999 lockades jag över till Sköna hem som inredare. Nu kom bilden i centrum och det speciella tänk som gäller för att arrangera och gestalta i en studio. I samarbete med fotograf skapas där de miljöer och stilleben som bildar stomme i tidningen. Det är dessa bilder – med sin magiska mix av realitet och dröm – som år efter år inspirerar de hundratusentals läsare som varje månad öppnar tidningen. Tillsammans med mina inredande kollegor har jag under det inredningsexplosiva decennium som passerat, försvarat Sköna hems position som Sveriges ledande tidskrift på området.

Som inredare på tidningen arbetar man ständigt med olika teman och varumärken av världsklass. Det kan vara en köksspecial, belysning, sommarinredning mm. Samtidigt som bilderna ska vara attraktiva är det viktigt för mig att presentera olika stilar, tänka på funktioner och att prisläget är varierat.

Även om jag har min bestämda smak och stil, är jag i arbetet professionell, det måste man vara när arbetsfältet är brett, sin egensmak får man lägga åt sidan. Det handlar om struktur, logistik, planering, rita, bygga upp, styla, och administrera. Det gäller att redovisa olika trender och anpassa sig till andras önskemål. Det senare gäller inte minst när jag vid sidan om arbetet på tidningen frilansar för externa företag. Himla, R.o.o.m, och Olby design är några av dem som anlitat mina tjänster för reklamuppdrag och möbelutställningar. Med åren har flera uppdrag utvecklats till långsiktiga samarbeten. Mitt kontaktnät är brett vilket underlättar när det behövs rekvisita eller en plats att fotografera på.

Får jag inreda helt efter eget huvud blir det i dagsläget mycket naturmaterial. Chosefritt med trä och skrynklat linne, med samtida form och några designklassiker. Och nästan alltid med en gnutta humor.

I det här yrket ser man så mycket design, att det är lätt att bli övermätt. Det innebär att jag för egen del väljer med allt större omsorg. Hantverk och den kvalitet som följer med handens närvaro är viktigt för mig. Det låter kanske som en klyscha, men jag sparar hellre till något jag verkligen vill ha än köper tio saker som är nästan likadana, nästan lika bra.

English

 
The interior has been my call as long as I can remember. Since I was 13 years old I practiced at an architect’s office in Piteå, my hometown, when Ikea’s headhunter lured by jobs, Stockholm became my home. The year was 1990 and I was 20 years old. At Ikea, I drew interiors of the stores in Stockholm and London, and learned the art from, the foundation to coordinate and assemble the furniture and objects to an attractive overall. There followed a period of time as a salesman at NK Interior as an interior designer and decorator of Anagram, a few years in the late 1990s, a large, experimental furniture store in central Stockholm.

1999 I was drawn over to the interiormagazine Sköna hem. It was the time when the image became the center in my work and the special thinking that apply in order to arrange and shape in a studio. In collaboration with the photographer we create the settings which is the framework for the magazine.

These are the pictures – with its magical mix of reality and dream – that year after year inspire the hundreds of thousands of readers each month, to open the interior magazine. Together with my colleagues, I have during the interior explosive decade that has passed, defended Skona hems position as the leading journal in the field.

As an interior designer at the magazine am I constantly working with different themes, world-class brands and antiques. It may also be a kitchen issue, lighting or summerdecoration, etc. The pictures has to be attractive but at the same time it is important for me to introduce different styles, think about features and that the price situation is varied.

Although I have my specific taste and style, at work Iám professional, it´s a must when the work area is broad, my own taste has to be put aside. The work is about structure, logistics, planning, drawing, building, styling, and adminsration. The purpose is to present different trends and adapt to others wishes. The latter is particularly true when Iám freelancing for outside companies. Some of the those companies have engaged my services for advertising and furniture exhibitions for many years, several missions evolved into lasting partnerships. My network is wide which makes it easier when you need props or a place to shoot at.

If I may decorate within my own taste it would be in the current situation very natural materials. It would be an interior with a relaxed atmosphere with wood and wrinkled linen, with contemporary design and some design classics. And almost always with a touch of humor.

In this profession you see so much design, it is easy to become over-saturation. It means that I personally choose to increasing care. Crafts and the quality that comes with the hand’s presence is important to me. Usually this things costs a little bit more and it may sound like a cliché, but I’d rather save for something I really want to buy than buy ten things that are almost identical, almost as good.

per